Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μέγας Κωνσταντίνος:Ισχυροποίηση και Εκχριστιανισμός της Ρωμαϊκής Ανατολής

45 λεπτά

Ο χριστιανικός χαρακτήρας της νέας πρωτεύουσας

Φύλλα Εργασίας

Κατά τη διάρκεια της τρίτης διδακτικής ώρας, οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν τις ενέργειες  και να διερευνήσουν τους λόγους που ώθησαν τον Μεγάλο Κωνσταντίνο να δώσει στην Κωνσταντινούπολη χριστιανικό χαρακτήρα. Παράλληλα, μελετώντας τις θέσεις σύγχρονων ιστορικών, καλούνται να ερμηνεύσουν τη σκοπιμότητα "μεταστροφής" του αυτοκράτορα προς το χριστιανισμό.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)