Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα"

45 λεπτά

Παρουσίαση εννοιολογικού χάρτη - Αξιολόγηση .

Φύλλα Εργασίας

3η Φάση (3η διδακτική ώρα)

Ο στόχος της τρίτης διδακτικής ώρας είναι οι μαθητές να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης τις πληροφορίες που συνέλεξαν και τον εννοιολογικό χάρτη που κατασκεύασαν και μέσα από διαλογική συζήτηση η τάξη να καταλήξει σε συμπεράσματα.

1η  Δραστηριότητα  (30' λεπτά)

Οι μαθητές συνεργαζόμενοι στα πλαίσια των ομάδων παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τις πληροφορίες που επεξεργάστηκαν για κάθε σπονδυλωτό/ασπόνδυλο ζώο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Έπειτα παρουσιάζουν και εξηγούν τον εννοιολογικό χάρτη που κατασκεύασαν για κάθε ζώο που μελέτησαν, επιχειρηματολογούν και καταλήγουν σε συμπεράσματα.

Σε επίπεδο τάξης μεταξύ των ομάδων και με το συντονισμό του δασκάλου γίνεται διαλογική συζήτηση.

Η τάξη καταλήγει σε συγκεκριμένα γενικά συμπεράσματα αναφορικά με τις δύο βασικές κατηγορίες ζώων και τις υποκατηγορίες τους, ενώ οι μαθητές ταυτόχρονα γνωρίζουν στοιχεία για τη ζωή χαρακτηριστικών ασπόνδυλων. Όλα τα συμπεράσματα και οι προτάσεις καταγράφονται από τις ομάδες των μαθητών στο Φύλλο Εργασίας τους (εξαγωγή συμπερασμάτων).

2η  Δραστηριότητα (15' λεπτά)

Τέλος, η κάθε ομάδα λύνει δυο ασκήσεις, ώστε να προκύψει η αξιολόγηση της νέας γνώσης

Μέλισσα, ένα σπουδαίο ασπόνδυλο ζώο..

Σχόλιο: 
Οι μαθητές ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ζωής της μέλισσας.

Το μέλι

Πώς βλέπουν οι μέλισσες;

Πού ζουν οι μέλισσες;

Η άμυνα των μελισσών.

Τύποι μελισσών.

Η βασίλισσα..

Οι εργάτριες..

Οι κηφήνες..

Γιατί παίρνουμε το μέλι;

Τι άλλο μας δίνουν οι μέλισσες;

Η μεγαλύτερη χρησιμότητα των μελισσών.

Άσκηση 1: Αντιστοιχίστε κάθε ζώο με την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Διευκρίνιση: 
Πατήστε "κλικ" μέσα στο κενό και γράψε τη σωστή απάντηση.

Άσκηση 2: Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά.

Διευκρίνιση: 
Γράψτε μέσα στο κουτάκι τη σωστή απάντηση.
Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΟΥΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)