Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Mε το βλέμμα μου στο χάρτη .... γνωρίζω τον πολιτισμό της πατρίδας μου !

45 λεπτά

Αξιοποίηση λογισμικού εννοιολογικής χαρτογραφησης

Αξιοποιήθηκε το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspiration.

Ανιχνεύτηκαν πρότερες ιδέες των μαθητών για το γεωγραφικό προσδιορισμό της πατρίδας μας και τα παιδιά εξέφρασαν τις εμπειρίες τους από τις πόλεις που έχουν επισκεφτεί. Στη συνέχεια ανιχνεύτηκαν ιδέες και εμπειρίες σχετικά με πολιτιστικά μνημεία που έχουν επισκεφτεί.Οι ιδέες των παιδιών καταγράφηκαν με τη βοήθεια του παραπάνω λογισμικού.

Ανίχνευση ιδεών των μαθητών

Διευκρίνιση: 
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης για να καταγραφούν οι ιδέες των παιδιών για το υπό διερεύνηση θέμα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)