Διαθεματικό (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

90 λεπτά

Β΄Φάση:οι μαθητές επεξεργάζονται τα φύλλα εργασίας

Φύλλα Εργασίας

Β΄Φάση

Στις δύο επόμενες διδακτικές ώρες:

Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 Ομάδες και επεξεργάζονται τα Φύλλα εργασίας. Κάθε Ομάδα με βάση τις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις, αναλαμβάνει να προσεγγίσει ορισμένη φάση εξέλιξης της νεοελληνικής ποίησης, σημαντικούς δημιουργούς και ποιήματά τους, αλλά και εικαστικές δημιουργίες, στο πλαίσιο των ευρύτερων καλλιτεχνικών κινημάτων στα οποία εντάσσονται τα λογοτεχνικά ρεύματα που επηρέασαν τη νεοελληνική ποίηση. Οι απαντήσεις στα φύλλα εργασίας αναμένεται να παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε αρχείο word είτε σε αρχείο power point, ή με συνδυασμό των δύο εργαλείων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)