Διαθεματικό (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

45 λεπτά

Δ΄Φάση:δημιουργία πρωτότυπης σύνθεσης

Δ΄Φάση

Ολοκληρώνοντας το σενάριο, σε μία διδακτική ώρα:

Ο διδάσκων καλεί τους μαθητές να προβούν ομαδικά ή ατομικά, στη δική τους πρωτότυπη ποιητική ή ακόμα και εικαστική σύνθεση, αξιοποιώντας το πολυτροπικό κείμενο και χρησιμοποιώντας το λογισμικό power point, τον κειμενογράφο word και το εργαλείο paint. Ακολουθεί η παρουσίαση στην ολομέλεια.

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)