Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το κακό στον κόσμο

45 λεπτά

Ιδεοθύελλα (brainstorming)

Φύλλα Εργασίας

     Πρώτα, ως αφόρμηση για το μάθημα, ο καθηγητής παρουσιάζει με τον βιντεοπροβολέα μια εικόνα του κακού στην ειδική οθόνη παρουσιάσεων του εργαστηρίου Πληροφορικής, χρησιμοποιώντας την τεχνική του Artful thinking. Καλεί τους μαθητές σε μια ιδεοθύελλα (brainstorming) με τρία βασικά ερωτήματα, σύμφωνα με το μοτίβο ΒΛΕΠΩ, ΙΣΧΥΡΊΖΟΜΑΙ, ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ-ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΙ. Αναθέτει σε κάποιον  μαθητή που γράφει γρήγορα στο Word, να γράφει στον υπολογιστή του καθηγητή, ώστε να φαίνονται οι λέξεις της ιδεοθύελλας στην οθόνη παρουσιάσεων σε τρεις αντίστοιχους πίνακες.

    Κατόπιν μοιράζει στην κάθε ομάδα το πρώτο φύλλο εργασίας (κοινό για όλες τις ομάδες) και καλεί τις ομάδες να ανατρέξουν στο διαδίκτυο για να μελετήσουν το κείμενο της Γενέσεως για το προπατορικό αμάρτημα. Εκεί πρέπει να εντοπίσουν σε συγκεκριμένους στίχους ποιες είναι οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος στον άνδρα και την γυναίκα. Κατόπιν καλούνται να δημιουργήσουν στο PowerPoint τρεις σελίδες παρουσίασης με όλα τα στοιχεία που βρήκαν κατηγοριοποιημένα (συνέπειες στον άνδρα και συνέπειες στη γυναίκα). Στην πρώτη σελίδα θα τοποθετήσουν τον τίτλο του φύλλου (ο τίτλος του φύλλου θα είναι συγκεκριμένος: "Προπατορικό αμάρτημα: η αφετηρία του κακού και οι συνέπειές του") και  μια εικόνα του προπατορικού αμαρτήματος που θα αναζητήσουν με μια μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο (Google, Yahoo, Duckduckgo). Στις άλλες δύο θα απαριθμήσουν τα στοιχεία που θα βρουν για τον άνδρα και τη γυναίκα.

    Συνεχίζοντας, ο καθηγητής δίνει στις ομάδες τις τρεις γενικές συνέπειες του κακού (α. η σωματική φθορά και ο θάνατος, β. το κοινωνικό κακό, γ. το οικολογικό πρόβλημα) και καλεί τους μαθητές να μελετήσουν το ίδιο κείμενο της Γένεσης και αφού  αξιοποιήσουν τα στοιχεία που θα βρουν, να συντάξουν τρεις αντίστοιχες σελίδες στο ίδιο Power Point με τις τρεις αυτές γενικές συνέπειες του κακού (α, β, γ). Στην κάθε σελίδα πρέπει να βάλουν τον αντίστοιχο τίτλο (πχ α. η σωματική φθορά και ο θάνατος), δύο εικόνες που να αποτυπώνουν το θέμα από το διαδίκτυο και μια μικρή παράγραφο που να το εξηγούν ελεύθερα όπως το καταλαβαίνουν. Στο τέλος θα έχουν ένα PowerPoint με συνολικά έξι σελίδες παρουσίασης (τρεις από την εργασία 1 και τρεις από την εργασία 2).

    Οι εργασίες θα σταλούν με e-mail στο προσωπικό mail του καθηγητή και ο καθηγητής θα αναρτήσει τις εργασίες στο προσωπικό του Blog, ώστε να μπορούν όλοι να το επισκεφτούν από το σπίτι και να αναγνώσουν τις εργασίες τους.

Βλέπω - Ισχυρίζομαι - Αναρωτιέμαι

Το προπατορικό αμάρτημα

Διευκρίνιση: 
Πώς ήρθε το κακό στον κόσμο;
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)