Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ατομικά τροχιακά

20 λεπτά

τρόποι συμπλήρωσης τροχιακών

παρακολουθούμε πώς συμπληρώνονται τα τροχιακά στα στοιχεία και συζητάμε μέσα από διαφόρων τύπων ερωτήσεις

περιοδικός πίνακας

Διευκρίνιση: 
Δίνεται η δυνατότητα σε αυτό το περιοδικό πίνακα να δούμε τη συμπλήρωση των τροχιακών και τη μορφή τους για κάθε στοιχείο

Τα στοιχεία και με τη συμπλήρωση των τροχιακών

Διευκρίνιση: 
M.P. = σημείο τήξης B.P.= σημείο βρασμού Density= πυκνότητα (των στοιχείων με σημείο βρασμού κάτω από τους 0°C δίνεται σε g/l και στην επιλογή κατάταξης κατά πυκνότητα προηγούνται των άλλων στοιχείων με σημείο βρασμού >0°C.)
Σχόλιο: 
(Electron configuration)= διευθέτηση ηλεκτρονίων

Ιόντα - τροχιακά

Στοιχεία - τροχιακά

Ιόντα - τροχιακά

Δημιουργός Σεναρίου: Αριστοτέλης Λεβεντέας (Εκπαιδευτικός)