Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μελέτη των Παραγόντων που Επηρεάζουν τη Θερμοκρασία του Αέρα

20 λεπτά

Επίδραση θαλασσίων ρευμάτων

Φύλλα Εργασίας

Στοη δεύτερη φάση του σεναρίου δίνεται χάρτης με τη μέση θερμοκρασία του Ιουλίου για τη Β. Αμερική και τις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές, στον οποίο φαίνεται ότι η θερμοκρασία του αέρα πάνω από τον Ατλαντικό είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη πάνω από τον Ειρηνικό για περιοχές που βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος. Οι μαθητές καλούνται να κάνουν κάποιες αρχικές υποθέσεις και στη συνέχεια, με τη βοήθεια του λογισμικού http://earth.nullschool.net/ καθοδηγούνται ώστε να παρατηρήσουν για συγκεκριμένη ημέρα του καλοκαιριού τα θαλάσσια ρεύματα. Τέλος, ερμηνεύουν εκ νέου τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στις περιοχές του Ατλαντικού και του Ειρηνικού, καταλήγοντας σε συμπεράσματα για την επίδραση των θαλασσίων ρευμάτων στη θερμοκρασία του αέρα 

Θαλάσσια Ρεύματα Γη (30-07-2015)

Δημιουργός Σεναρίου: Ουρανία Σιντόση (Εκπαιδευτικός)