Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μελέτη των Παραγόντων που Επηρεάζουν τη Θερμοκρασία του Αέρα

20 λεπτά

Επίδραση διεύθυνσης ανέμου στη θερμοκρασία-νέφωση

Φύλλα Εργασίας

Στην τρίτη φάση του σεναρίου δίνεται έμφαση στη διεύθυνση του ανέμου και της επίδρασης που έχει αφενός στη θερμοκρασία και αφετέρου στη νέφωση στη Δυτική Ελλάδα, κατά τη χειμερινή περίοδο. Και εδώ, όπως και στα προηγούμενα φύλλα εργασίας, οι μαθητές με βάση τις προηγούμενες γνώσεις ή εμπειρίες τους κάνουν υποθέσεις οι οποίες στη συνέχεια ελέγχονται με τη βοήθεια του λογισμικού http://earth.nullschool.net/. Το λογισμικό χρησιμοποιείται για να παρατηρηθεί, για συγκεκριμένες ημέρες του χειμώνα, η προσομοίωση της ροής του αέρα και να συσχετιστεί με το πεδίο της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Οι ημέρες που επιλέχτηκε να εξεταστούν στο φύλλο εργασίας είναι διαδοχικές (27-12-2014 και 28-12-2014) και παρουσιάζουν διαφορά στη διεύθυνση του ανέμου (βόρειοι-νότιοι) και κατά συνέπεια στη θερμοκρασία (χαμηλή-υψηλή) και τη νέφωση (αίθριος ουρανός – νεφελώδης). Η μελέτη των συνθηκών που επικράτησαν κατά τις ημέρες αυτές γίνεται και με βάση δορυφορικές παρατηρήσεις.  Οι ημέρες επιλέχτηκε να είναι διαδοχικές και η έρευνα να διεξάγεται για την ίδια ώρα της ημέρας ώστε να μην υπάρχει διαφορά στο ύψος του ηλίου. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν οι μαθητές είναι γενικά και όσον αφορά τη νέφωση περιορίζονται για τη Δυτική Ελλάδα. Είναι προφανές ότι, κάτω από διαφορετικές συνθήκες και για άλλες περιοχές (π.χ. Ανατολική Ελλάδα) το καθεστώς της νέφωσης μπορεί να είναι διαφορετικό δεδομένου ότι και άλλοι παράγοντες όπως η διαθέσιμη υγρασία, η τοπογραφία και τα προκαλούμενα από αυτή ανοδικά-καθοδικά ρεύματα  επηρεάζουν σημαντικά τους μηχανισμούς δημιουργίας των νεφών

Εικόνα από Δορυφόρο Ελλάδα (27-12-2014)

Δημιουργός Σεναρίου: Ουρανία Σιντόση (Εκπαιδευτικός)