Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μεταβλητές Προγράμματος

15 λεπτά

Αξιολόγηση Μαθητών

Φύλλα Εργασίας

Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω ενός κλειστού τύπου ερωτήσεων τεστ το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass (eclass.sch.gr). Εναλλακτικές επιλογές για τη δημιουργία και χρήση του τεστ, όπως η επιλογή του Hot Potatoes, Google Drive κ.ά. είναι στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού.

Ομάδα Ερωτήσεων 1

Ομάδα Ερωτήσεων 2

Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Βελώνης (Εκπαιδευτικός)