Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μεταβλητές Προγράμματος

10 λεπτά

Αυτοαξιολόγηση Μαθητών

Φύλλα Εργασίας

Η αυτοαξιολόγηση είναι πολύ σημαντική μεταγνωστική στρατηγική. Κάθε μαθητής θα κάνει την αυτοαξιολόγησή του, μέσω ενός διαγράμματος KWL, έτσι ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει τι ήξερε, τι έχει μάθει και τι θα ήθελε να μάθει μέσα από αυτή τη μαθησιακή διαδικασία.

Διάγραμμα Αυτοαξιολόγησης Μαθητή KWL

Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Βελώνης (Εκπαιδευτικός)