Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Συγκριτής τάσης (με τελεστικό ενισχυτή)

10 λεπτά

Φ1-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Συνδεσμολογία και λειτουργία

Σε αυτή τη φάση του σεναρίου παρουσιάζεται η συνδεσμολογία και η λειτουργία των συγκριτών τάσης με αναστροφή ή χωρίς αναστροφή.
 

Τι είναι ο συγκριτής τάσης;

Συγκριτής τάσης χωρίς αναστροφή

Ερώτηση κατανόησης #1

Ερώτηση κατανόησης #2

Ερώτηση κατανόησης #3

Συγκριτής τάσης με αναστροφή

Ερώτηση κατανόησης #4

Ερώτηση κατανόησης #5

Ερώτηση κατανόησης #6

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)