Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Συγκριτής τάσης (με τελεστικό ενισχυτή)

25 λεπτά

Φ2-ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Προσομοίωση στον υπολογιστή

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές προσομοιώνουν στον υπολογιστή (π.χ. με το electronics workbench) τα κυκλώματα συγκριτών που θα βρουν στα φύλλα εργασίας, με σκοπό την κατανόηση της δομής και της λειτουργία τους.

Εναλλακτικά (ή επιπρόσθετα) οι μαθητές μπορούν να υλοποιήσουν τα κυκλώματα των φύλλων εργασίας με ηλεκτρονικά εξαρτήματα πάνω σε breadboard.

Σχέδιο κυκλώματος#1: Συγκριτής τάσης χωρίς αναστροφή με ασύμμετρη τροφοδοσία

Βοήθεια για την προσομοίωση του κυκλώματος #1

Σχέδιο κυκλώματος#2: Συγκριτής τάσης χωρίς αναστροφή με συμμετρική τροφοδοσία

Βοήθεια για την προσομοίωση του κυκλώματος #2

Σχέδιο κυκλώματος#3: Συγκριτής τάσης με αναστροφή και συμμετρική τροφοδοσία

Βοήθεια για την προσομοίωση του κυκλώματος #3

Σχέδιο κυκλώματος#4: Συγκριτής τάσης με αναστροφή και συμμετρική τροφοδοσία

Βοήθεια για την προσομοίωση του κυκλώματος #4

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)