Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Συγκριτής τάσης (με τελεστικό ενισχυτή)

10 λεπτά

Φ3-ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: Όλα όσα μάθαμε!

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές ελέγχουν τι έμαθαν και καλύπτουν σχετικά κενά.

Αντιστοιχίες

Συγκριτές τάσης

Διευκρίνιση: 
Τοποθετήστε τις ταμπέλες στις σωστές θέσεις

Γράφημα τάσης εξόδου συγκριτή τάσης#1

Επέλεξε τη σωστή πρόταση για το ανωτέρω γράφημα τάσης εξόδου ενός συγκριτή τάσης.

Γράφημα τάσης εξόδου συγκριτή τάσης#2

Επέλεξε τη σωστή πρόταση για το ανωτέρω γράφημα τάσης εξόδου ενός συγκριτή τάσης.

Γράφημα τάσης εξόδου συγκριτή τάσης#3

Επέλεξε τη σωστή πρόταση για το ανωτέρω γράφημα τάσης εξόδου ενός συγκριτή τάσης.

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)