Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πολυώνυμα

45 λεπτά

Παρουσίαση Πολυωνύμων- Δραστηριότητες

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση του Διδακτικού Σεναρίου παρουσιάζεται η θεωρία των Πολυωνύμων και συγκεκριμένα δίνονται οι ορισμοί για

μονώνυμο του x,

πολυώνυμο του x

ρίζα του πολυωνύμου

πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός πολυωνύμων

Σε κάθε ορισμό ακολουθούν δραστηριότητες στα παραπάνω αντικείμενα

 

Μονώνυμα

Έλεγχος μονωνύμων

Πολυώνυμα (θεωρία)

Έλεγχος πολυωνύμων

Βαθμός πολυωνύμου

Σχόλιο: 
Οι απαντήσεις μόνο με αριθμούς

Τιμή πολυωνύμου

Πράξεις με πολυώνυμα

Διευκρίνιση: 

Βαθμός πράξεων

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν σε κάθε πρόταση

Έλεγχος κατανόησης

Δημιουργός Σεναρίου: Ιωάννης Μαλλιαρός (Εκπαιδευτικός)