Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πολυώνυμα

45 λεπτά

Θεωρία Διαίρεση πολυωνύμων - Εφαρμογή

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση του Διδακτικού Σεναρίου παρουσιάζεται η θεωρία για την αλγοριθμική διαίρεση πολυωνύμων με αντιστοίχηση από την Ευκλείδεια διαίρεση που γνωρίζουν οι μαθητές από παλιά.

Επιπλέον μαθαίνουν να υπολογίζουν το υπόλοιπο της διαίρεσης Ρ(x) : (x – ρ)

Διαίρεση πολυωνύμων

Διαίρεση με διαιρέτη της μορφής x-ρ

Έλεγχος κατανόησης

Απόδειξη θεωρίας

Δημιουργός Σεναρίου: Ιωάννης Μαλλιαρός (Εκπαιδευτικός)