Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πολυώνυμα

30 λεπτά

Θεωρία σχήμα Horner- Δραστηριότητες

Φύλλα Εργασίας

Παρουσίαση της διαδικασίας για τη χρήση του σχήματος Χόρνερ για τη διαίρεση Ρ(x) : (x – ρ)

Σχήμα Horner (Χόρνερ)

Προσδιορισμός ριζών πολυωνύμου

Διευκρίνιση: 
Μια πρώτη προσέγγιση
Δημιουργός Σεναρίου: Ιωάννης Μαλλιαρός (Εκπαιδευτικός)