Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πολυώνυμα

15 λεπτά

Ανακεφαλαίωση - Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Η αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδραστικότητας του σεναρίου ή με φύλλο εργασίας που δίνεται στους μαθητές.

Έλεγχος κατανόησης

Εμβάθυνση

Δημιουργός Σεναρίου: Ιωάννης Μαλλιαρός (Εκπαιδευτικός)