Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

ΠΡΩΤΟΛΥΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

5 λεπτά

Δείκτες&καθημερινή ζωή-Παρατηρώ/Προβληματίζομαι

Φύλλα Εργασίας

Η αίθουσα έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε οι μαθητές να εργαστούν σε ομάδες των 3-4 ατόμων ή εναλλακτικά αν η διδασκαλία γίνει στην αίθουσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν ανά ομάδα σε δικό της υπολογιστή. Η διδασκαλία στηρίζεται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Κάθε ομάδα παίρνει από ένα φύλλο εργασίας πάνω στο οποίο εργάζεται η κάθε ομάδα. Η κάθε μία κάνει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης και τέλος δίνονται οι απαντήσεις από το διδάσκοντα. Πρέπει να επισυμανθεί ότι ο χρόνος για κάθε δραστηριότητα πρέπει να μπορεί να επιτρέψει τη διόρθωση των φύλλων εργασίας στην ολομέλεια της τάξης.

Στις δραστηριότητες όπου προβλέπεται εικονικό πείραμα αν αυτές γίνουν στην αίθουσα διδασκαλίας κάθε ομάδα καλείται να εκτελέσει μία δραστηριότητα στον υπολογιστή και οι άλλες ομάδες συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας ενώ αν η διδασκαλία γίνει στην αίθουσα υπολογιστών τότε η κάθε ομάδα εργαζεται ξεχωριστά.

Ο καθηγητής παρεμβαίνει όπου και εφόσον χρειάζεται δεν είναι αυθεντία αλλά έχει ρόλο καθοδηγητικό.

 

Περιγραφή διαφόρων φυτών

Διευκρίνιση: 
Παρατήρηση χρώματος

Περιγραφή διαφόρων φυτών

Ανάπτυξη φυτών-Ποιότητα ζωής

Διευκρίνιση: 
Καλύτερη ανάπτυξη φυτών-Καλύτερη ποιότητα νερού

Ανάπτυξη φυτών-Ποιότητα ζωής

Διευκρίνιση: 
Καλύτερη ανάπτυξη φυτών-Καλύτερη ποιότητα νερού

Χρώμα και εικόνα

Χρώμα και εικόνα

Διευκρίνιση: 
Πως βλέπουμε ένα χρώμα;

Ορτανσίες

Διευκρίνιση: 
Άραγε είναι ένα ή δύο διαφορετικά φυτά

Ορτανσίες

Διευκρίνιση: 
Πότε ροζ-πότε μωβ
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΛΑΜΟΥ (Εκπαιδευτικός)