Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

ΠΡΩΤΟΛΥΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

10 λεπτά

Πρόβλεψη πειράματος

Φύλλα Εργασίας

Γίνεται  υπενθύμιση για τα όσα γνώρισαν οι μαθητές για τους δείκτες οξέων - βάσεων από τη θεωρία σε προηγούμενες τάξεις.

Κεντρίζεται το ενδιαφέρον των μαθητών με χρήση αντιδραστηρίων από το κανονικό εργαστήριο, σε ένα διάλυμα οξέος και σε ένα διάλυμα βάσης και παρατήρης της αλλαγής του χρώματος. Μιλάμε για τη δομή, τον τρόπο με τον οποίο αυτοί λειτουργούν και την περιοχή pH στην οποία λειτουργούν. Δίδεται στους μαθητές το Φυλλο Εργασίας.

 Ορίζουμε κατ' αρχάς τους δείκτες οξέων -βάσεων ή πρωτολυτικούς ως π.χ. ασθενή οξέα (ή βάσεις αντίστοιχα ) της μορφής HΔ (με κάποια σταθερά ιοντισμού, ΚΔ ), των οποίων τα αδιάστατα μόρια έχουν διαφορετικό χρώμα απ΄ αυτό των ιόντων τους, Δ-.

Στη συνέχεια, θέλοντας να δώσουμε την κύρια εφαρμογή των δεικτών που είναι ο προσδιορισμός της τιμής του pH διαλύματος, ζητάμε να γίνουν υπολογισμοί της μορφής: ποιο χρώμα θα επικρατήσει μεταξύ των ΗΔ και Δ- σε διάλυμα με δεδομένο pH.

Επισημαίνουμε την ικανότητα του ματιού μας να διακρίνει τα χρώματα, όταν η συγκέντρωση της μιας μορφής , π.χ. [ΗΑ] είναι τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της άλλης, π.χ. της [Α-] και βέβαια και το αντίστροφο

 

Πρόβλεψη ακρίβειας μέτρησης pH

Διευκρίνιση: 
Απάντησε όπως εσύ νομίζεις. Θα οδηγηθείς μόνος σου στη σωστή απάντηση στο τέλος του μαθήματος!

Πρόβλεψη ακρίβειας μέτρησης pH

Σχετικά με τους δείκτες...

Σχόλιο: 
Γράψε ότι γνωρίζεις από αυτά που ήδη έχεις μάθει σε προηγούμενες τάξεις

Σχετικά με τους δείκτες...

Διευκρίνιση: 
Γράψε στα κενά με κεφαλαία. Γράψε τους δείκτες και τους εκθέτες σαν κανονικούς χαρακτήρες
Σχόλιο: 
Στην συμπλήρωση των κενών γράψε τους δείκτες και τους εκθέτες σαν κανονικά γράμματα

Αλλαγή χρώματος

Στην πραγματικότητα....

Στην πραγματικότητα....

Αλλαγή χρώματος και σταθερά Κ

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΛΑΜΟΥ (Εκπαιδευτικός)