Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κυκλοφορικό Σύστημα

90 λεπτά

2ο δίωρο : Η μικρή και μεγάλη κυκλοφορία

Το επόμενο δίωρο θα ξεκινήσουμε με ένα παιχνίδι από το λογισμικό Φυσικά της Ε’-Στ’ που θα μας επιτρέψει να δούμε αν οι μαθητές έμαθαν τα τμήματα της καρδιάς. Οπότε τους ζητάμε να επιλέξουν την ενότητα ας παίξουμε για να παίξουν το μικρό καρδιολόγο . (εικόνα 1)

Οι μαθητές καλούνται να τοποθετήσουν σωστά τα μέρη της καρδιάς. Μετά την επαναληπτική αυτή διαδικασία, συνεχίζουμε με  το 2ο κεφάλαιο της ενότητας, Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία.

Ως εφόρμηση χρησιμοποιούμε την πρώτη εικόνα και ερώτηση του βιβλίου για να μπορέσουμε να μιλήσουμε αρχικά, για τη μεγάλη και μικρή κυκλοφορία του αίματος και στη συνέχεια, για το ίδιο το αίμα. 

Ζητάμε από τα παιδιά να ανοίξουν το λογισμικό Φυσικά Ε’-Στ’ και να το έχουν ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος , όπως και στο προηγούμενο δίωρο. Παρατηρούν το σχεδιάγραμμα και σχολιάζουν πως η καρδιά στέλνει το αίμα σε όλο το σώμα μέσω των αγγείων και των φλεβών. 

Παρατηρούν στη συνέχεια το σκίτσο του κυκλοφορικού συστήματος στο βιβλίο τους , όπου ξεχωρίζουν τις δυο κυκλοφορίες που κάνει το αίμα.(εικόνα 2)

Γράφουμε στον πίνακα το  απλοποιημένο σκίτσο της μεγάλης και μικρής κυκλοφορίας (εικόνα 3), για να μπορέσουν να το οπτικοποιήσουν καλύτερα και το αντιγράφουν και στο βιβλίο τους, για να το μελετήσουν και στο σπίτι. 

Συζητάμε ότι κατά την μικρή κυκλοφορία το αίμα εμπλουτίζεται σε οξυγόνο από τους πνεύμονες και στη συνέχεια μεταφέρεται στα όργανα μέσω των αρτηριών , ενώ μέσω των φλεβών «μεταφέρεται» το διοξείδιο του άνθρακα στο δεξιό κόλπο (μεγάλη κυκλοφορία) για να ξαναρχίσει και πάλι να οξυγονώνεται στους πνεύμονες. Για λόγους κατανόησης και διάκρισης τους λέμε ότι παριστάνουμε το οξυγονωμένο αίμα των αρτηριών με μπλε χρώμα , ενώ το αίμα των φλεβών με το διοξείδιο με κόκκινο χρώμα.

Τώρα , μπορούν να κάνουν την πρώτη δραστηριότητα του βιβλίου (εικόνα 3)

Αφού έχουν καταλάβει την κυκλοφορία του αίματος, τους ρωτάμε γιατί είναι τόσο σημαντικό το αίμα για τον οργανισμό μας. Οι απαντήσεις αναμένεται να μην είναι τεκμηριωμένες γι’ αυτό τους ζητάμε να παρακολουθήσουν την παρουσίαση το αίμα και η άμυνα από το λογισμικό (εικόνα 4)

Πατάνε πάνω στην κουκουβάγια (εικόνα 5) και παρακολουθούν την επίθεση (εικόνα 6) και στη συνέχεια την άμυνα (εικόνα 7). Παρακολουθούν και τις υπόλοιπες παρουσιάσεις και συζητάμε ξανά για τη σπουδαιότητα του αίματος.

Στο τέλος, ακολουθεί συζήτηση για τις συνήθειες που συντελούν στην προστασία και καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. Παρατηρούν τις εικόνες του βιβλίου και παίζουν το παιχνίδι εις υγείαν από το λογισμικό. (εικόνα 8)

Μετά καλούνται να γράψουν το συμπέρασμα στο βιβλίο τους.

Για να αξιολογήσουμε τη διαδικασία και το επίπεδο κατανόησης της παρεχόμενης γνώσης τους λέμε να κάνουν το ερωτήσεις επανάληψης (http://photodentro.edu.gr/photodentro/quizkykloforiko_pidx0016519/) από το φωτόδεντρο, που είναι ανοιχτό στις οθόνες των υπολογιστών αλλά και να κάνουν τα σχετικά παζλ (http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-4119) για να χαλαρώσουν λίγο και να διασκεδάσουν .

εικόνα 1 Μικρός καρδιολόγος

Διευκρίνιση: 
Λογισμικό "Φυσικά Ε'-Στ' "

εικόνα 2 Κυκλοφορίες αίματος

Διευκρίνιση: 
Λογισμικό "Φυσικά Ε'-Στ' "

εικόνα 3 άσκηση βιβλίου

εικόνα 4 Το αίμα κι η άμυνα

Διευκρίνιση: 
Λογισμικό "Φυσικά Ε'-Στ' "

εικόνα 5 κουκουβάγια

Διευκρίνιση: 
Λογισμικό "Φυσικά Ε'-Στ' "

εικόνα 6 Η επίθεση

Διευκρίνιση: 
Λογισμικό "Φυσικά Ε'-Στ' "

εικόνα 7 Η άμυνα

Διευκρίνιση: 
Λογισμικό "Φυσικά Ε'-Στ' "

εικόνα 8 Εις υγείαν

Διευκρίνιση: 
Λογισμικό "Φυσικά Ε'-Στ' "

Ερωτήσεις επανάληψης

Διευκρίνιση: 
κουίζ από το Φωτόδεντρο

Παζλ για το κυκλοφορικό

Διευκρίνιση: 
Φωτόδεντρο
Δημιουργός Σεναρίου: Κατερίνα Τραγούδα (Εκπαιδευτικός)