Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κυκλοφορικό Σύστημα

45 λεπτά

Τελευταία φάση: Αξιολόγηση -Μεταγνώση

Φύλλα Εργασίας

Τα παιδιά κατασκευάζουν το δικό τους σταυρόλεξο με το λογισμικό Hot Potatoes (φύλλο εργασίας 3), ψάχνουν τραγούδια στο youtube σχετικά με την καρδιά, και κατασκευάζουν με ένα σκοινί μια καρδιά πάνω σε χαρτί του μέτρου , το οποίο χρωματίζουν και καλλιτεχνούν σταδιακά στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης και των Τεχνικών.

Αξιολόγηση

Η παραπάνω διδακτική πρόταση , μπορεί να επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, καθώς οι στόχοι που ετέθησαν επετεύχθησαν . Επιπλέον οι αρχικές εναλλακτικές ιδέες των μαθητών  στο τέλος αντικαθιστούνται από επιστημονική γνώση , μετά από γνωστική σύγκρουση  που επέρχεται μέσα από προσωπική οικοδόμηση της γνώσης.

Επέκταση

Ως συνέχεια κι επέκταση της συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης, θα μπορούσαμε να προτείνουμε την ενασχόληση με θέματα και δράσεις για την υγιεινή διατροφή και την άθληση στα πλαίσια προγραμμάτων Αγωγής Υγείας της Ευέλικτης Ζώνης.

Επίσης, οι δραστηριότητες των παιδιών , τα τραγούδια το παραγόμενο Hot Potatoes ( εικόνα 1) , η εικαστική προσέγγιση …θα αναρτηθούν στο blog της τάξης .

Τέλος, θα μπορούσαν να γίνουν διάφορες κατασκευές με καρδιές στην ώρα των τεχνικών, προσφέροντας και την αισθητική κάλυψη του θέματος.  

εικόνα 1 Σταυρόλεξο Hot Potatoes

Διευκρίνιση: 
Λογισμικό Hot Potatoes
Δημιουργός Σεναρίου: Κατερίνα Τραγούδα (Εκπαιδευτικός)