Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι εντολές ελέγχου εάν … τότε … & εάν...τότε...αλλιώς... στο Scratch 2.0, μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού.

45 λεπτά

Παρουσίαση της εντολής εάν... τότε...

Στη δεύτερη φάση οι μαθητές θα μάθουν για την εντολή εάν…τότε…. Πρώτα παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγμα από την καθημερινότητα του σχολείου η εντολή εάν…τότε…, π.χ. εάν ο μαθητής πατήσει το κουμπί έναρξης του υπολογιστή τότε θα ανοίξει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σύνταξη της εντολής στο Scratch 2.0. Αμέσως μετά παρουσιάζεται το εικονίδιο που αντιστοιχεί σε αυτή την εντολή στο Scratch 2.0 καθώς και πως γίνεται η σύνθεση της συνθήκης. Επιπλέον δίνεται ένα παράδειγμα στο Scratch 2.0 και στη συνέχεια γίνεται αναλυτική επεξήγηση. Τέλος για να ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση συμπληρώνονται κάποιες ασκήσεις κατανόησης της εντολής εάν…τότε….

2.1 Παράδειγμα από την καθημερινότητα του σχολείου.

2.2 Παρουσίαση, σύνταξη, επεξήγηση και εικονίδιο της εντολής εάν ... τότε ... στο Scratch 2.0

2.3 Συνθήκη στην εντολή εάν...τότε...

2.4.1 Ασκήσεις Κατανόησης - 1

Διευκρίνιση: 
Επέλεξε μια από τις παρακάτω επιλογές.

2.4.2 Ασκήσεις Κατανόησης - 2

Διευκρίνιση: 
Δημιούργησε μια εντολή συνθήκης η οποία θα ελέγχει εάν η θέση του x είναι μεγαλύτερη από 240.

2.4.3 Ασκήσεις Κατανόησης - 3

Διευκρίνιση: 
Τοποθέτησε τις εντολές στην κατάλληλη θέση.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ (Εκπαιδευτικός)