Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανακαλύπτοντας τον Κυκλαδικό πολιτισμό

30 λεπτά

Θέση και ονομασία Κυκλαδικού Πολιτισμού

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές διαβάζουν τους στίχους του Ν. Γκάτσου και στη συνέχεια προσπαθούν να εντοπίσουν τα νησιά του ποιήματος, στην οπτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, που προβάλλονται από τον υπολογιστή του εκπαιδευτικού (με τη χρήση του προτζέκτορα), με το λογισμικό google earth. Αφού τα εντοπίσουν, τα σημειώνει ο εκπαιδευτικός με αντίστοιχες «πινέζες» στο λογισμικό, παρατηρούν το σχήμα που σχηματίζουν (κύκλος) και εξηγούν την ονομασία του Κυκλαδικού πολιτισμού. Εντοπίζουν και αναφέρουν και άλλα νησιά που ανήκουν στον Κυκλαδικό πολιτισμό. Τέλος προσπαθούν να αναφέρουν λόγους ανάπτυξης του κυκλαδικού πολιτισμού. (γεωγραφική θέση, ανάπτυξη εμπορίου και ναυτιλίας)  

Ενδεικτική εικόνα

Διευκρίνιση: 
Ενδεικτικό αποτέλεσμα μετά τη συζήτηση με τους μαθητές
Δημιουργός Σεναρίου: Πέτρος Μηλώσης (Εκπαιδευτικός)