Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανακαλύπτοντας τον Κυκλαδικό πολιτισμό

15 λεπτά

Ας δούμε τι μάθαμε

Την ώρα αυτή οι μαθητές θα κληθούν να ασχοληθούν με δραστηριότητες συμπλήρωσης κενού (όπως παρακάτω), πολλαπλής επιλογής (όπως παρακάτω) και συμπλήρωσης σταυρολέξου (https://dl.dropboxusercontent.com/u/71821992/CROSS.htm ή https://db.tt/N7pkd6aP).

Στο τέλος θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν on – line παιχνίδια, (http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=226&clang=0) σχετικά με  τον Κυκλαδικό πολιτισμό.

Άσκηση πολλαπλών επολογών

Διευκρίνιση: 
Σε κάποιες ερωτήσεις ίσως υπάρξουν περισσότερες από μία σωστές επιλογές

Άσκηση πολλαπλών επιλογών

Άσκηση πολλαπλών επιλογών

Άσκηση πολλαπλών επιλογών

Διευκρίνιση: 
Υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχουν περισσότερες σωστές απαντήσεις από μία

Κυκλαδικός πολιτισμός

Δημιουργός Σεναρίου: Πέτρος Μηλώσης (Εκπαιδευτικός)