Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Take a stand against drugs

25 λεπτά

Introduction to drug awareness

Φύλλα Εργασίας

As a brainstorming activity students are asked to complete a table about drugs and to write what they know , what they think they know and what they would like to know. Students work in pairs and give feedback to each other. Then  students are asked to watch  a power point presentation. This presentation raises students' awareness about drugs and the negative consequences of them. In the end, students  complete a table by  writing down the negative effects of drug use on family, friends and society.

What I know about drugs

Διευκρίνιση: 
Complete the table about drugs and then in pairs give feedback.

Drugs Awareness

Διευκρίνιση: 
Watch the presentation about drugs.

Drug Use and The Society Task

Διευκρίνιση: 
Sort the cards of drug use and the society task under each subheading and complete the drug use and the Society worksheet.
Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Πολίτου (Εκπαιδευτικός)