Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Take a stand against drugs

20 λεπτά

Take a stand against drugs

Φύλλα Εργασίας

As a pre - reading task students in groups of five think and write at a mind map diagram steps or tips teenagers should follow to avoid peer pressure taking drugs. Students give feedback to each other about their suggestions. As reading task the students read  for gist an article about how to take stand against drugs.Then they have to read the article again so that they can  complete  a vocabulary matching exercise.. 

Mind Map tips to avoid pressure about taking drugs

Διευκρίνιση: 
Pre-reading task - Think and write at the mind map diagram handout which steps or tips you think teenagers should follow to avoid peer pressure about taking drugs. Give feedback to each other.

Teens: Take a Stand on Drugs

Διευκρίνιση: 
Read the article and then complete the vocabulary maching exercise below.

Vocabulary matching exercise

Διευκρίνιση: 
Read the text again and match the following words with their definitions with your partner.
Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Πολίτου (Εκπαιδευτικός)