Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Take a stand against drugs

45 λεπτά

Summative assessment - research project

Φύλλα Εργασίας

In groups of five  students choose  some research questions  assigned  by the teacher and do a small scale research project.  First they have to review the theoretical background  on the big issues of drugs. Then each group has to join the findings in one power point presentation. They should also as a whole class prepare a short closed type (yes – no) questionnaire of five questions and distribute  it to other two classes of their school. Their  survey  reflects  teenagers’ perceptions about taking drugs and the impact on teenagers , the role of mass media, the society and school. In the end students  present their  data findings in class  and discuss about them. A peer assessment is followed and the teacher gives a constructive feedback .

Students' research project

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Πολίτου (Εκπαιδευτικός)