Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗ

30 λεπτά

2η Φάση: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Φύλλα Εργασίας

Στόχοι 1, 2. Παρουσιάζονται οι ιδιότητες του Γενετικού κώδικα και μέσω διαδραστικής άσκησης ο Γενετικός Κώδικας που είναι η μετάφραση από τη γλώσσα των βάσεων στη γλώσσα των αμινοξέων. Επισημαίνεται ο «ενδιάμεσος ρόλος» του mRNA. Ο κώδικας δίνεται με διάφορους τρόπους αναπαράστασης ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν καλύτερα με αυτόν.

 

1η Διδακτική ώρα

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Διευκρίνιση: 
Πατήστε στις ιδιότητες για να μάθετε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΑΣΚΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ

Διευκρίνιση: 
Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία απαντήσεις

ΚΩΔΙΚΟΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΝΙΑ ΚΑΙ RNA

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)