Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗ

25 λεπτά

3η Φάση: Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Φύλλα Εργασίας

Στόχοι 3,5. Περιγράφονται όλα τα στάδια της πρωτεϊνοσύνθεσης και τα μόρια που συμμετέχουν σε αυτά.

Εφαρμόζεται η μέθοδος «πρόβλεψη-επιβεβαίωση-εξήγηση» και με τη βοήθεια των διαδραστικών εργαλείων της πλατφόρμας οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση ότι τα χαρακτηριστικά των οργανισμών οφείλονται στις πρωτεΐνες, των οποίων η σύνθεση ελέγχεται από το DNA. 

 

2η Διδακτική ώρα

ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗ-Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΎΝΘΕΣΗ

ΠΟΛΥΣΩΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)