Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Το φαινόμενο Doppler

15 λεπτά

Έναυσμα.Διαμόρφωση πρότερων εμπειριών και γνώσεων

Φύλλα Εργασίας

Εκτυπώστε και συμπληρώστε το φύλλο εργασιας 1.1.

Δραστηριότητα 1.1: Εισαγωγικές γνώσεις 

Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις της δραστηριότητας 1.1 πριν δείτε τις απαντήσεις που ελέγχουν τις εισαγωγικές σας γνώσεις για τη συχνότητα και το μετρούμενο μήκος κύματος.

Δραστηριότητα 1.2: Διαδραστικό βίντεο Doppler.

Παρακολουθήστε το video της δραστηριότητας 1.2, διαβάστε τις πληροφορίες για το φαινόμενο Doppler και απαντήστε στις ερωτήσεις 1 και 2 κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα κουμπιά των πληροφοριών και των ερωτήσεων. Όταν εμφανίζονται τα κουμπιά το video σταματά. Για να ξεκινήσει πάλι κάνετε κλικ στο “αναπαραγωγή”. (μπορεί να χρειαστεί δύο φορές αριστερό κλικ)

Δραστηριότητα 1.3: Ηχητικά κύματα.

Ανοίξτε το αρχείο sound_el.jnlp. Επιλέξτε “Ακούγοντας με μια πηγή” Κάνοντας κλικ στο "αναπαραγωγή ήχου" αν έχετε κάνει κλικ και έχετε επιλέξει Μεγάφωνο, ακούγεται ο ήχος που εκπέμπεται από το μεγάφωνο και ανιχνεύεται πολύ κοντά σε αυτό. Αν έχετε κάνει κλικ και έχετε επιλέξει Ακροατής ακούγεται ο ήχος που ανιχνεύεται από τον ακροατή /τρια. Πρόκειται για δραστηριότητα με διερευνήσεις.

Όταν κάνουμε διερεύνηση μεταβάλλουμε μια παράμετρο κρατώντας τις άλλες σταθερές και διαπιστώνουμε το αποτέλεσμα της μεταβολής αυτής.

Δραστηριότητα 1.1

Δραστηριότητα 1.2: Βίντεο 1

Δραστηριότητα 1.3: Ηχητικά κύματα

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ στο "λήψη" και ανοίξτε το αρχείο sound_el.jnlp.
Σχόλιο: 
Όταν κάνουμε διερεύνηση μεταβάλλουμε μια παράμετρο κρατώντας τις άλλες σταθερές και διαπιστώνουμε το αποτέλεσμα της μεταβολής αυτής.
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)