Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Το φαινόμενο Doppler

10 λεπτά

Διατύπωση υποθέσεων

Φύλλα Εργασίας

Εκτυπώστε το φύλλο εργασίας και αναφοράς 1 ( fe2.1).

Στη φάση αυτή διατυπώνετε υποθέσεις με βάση τις πρότερες γνώσεις και εμπειρίες σας. Ο εκπαιδευτικός δε διορθώνει τα πιθανά λάθη. Οι απόψεις σας καταγράφονται στο φύλλο εργασίας και αναφοράς. Οι ερωτήσεις που τίθενται στη φάση αυτή είναι πολύ σημαντικές για την εξαγωγή των ποσοτικών σχέσεων που διέπουν το φαινόμενο. Την ορθότητα των απαντήσεών σας θα τη διερευνήσετε στην επόμενη φάση.

Δραστηριότητα 2.1

Διευκρίνιση: 
Διαβάστε τις παρακάτω ερωτήσεις με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ κυκλώνοντάς το στο φύλλο εργασίας και αναφοράς 2.1
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)