Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Το φαινόμενο Doppler

25 λεπτά

Διερεύνηση-Δεδομένα-Ανάλυση δεδομένων

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή (Δραστηριότητα 3.1) καλείστε να κάνετε έλεγχο των υποθέσεών σας με τη βοήθεια της προσομοίωσης "Φαινόμενο Doppler"  ακολουθώντας τη διερευνητική μέθοδο. Στη μέθοδο αυτή καθορίζετε εσείς τον τρόπο που θα το πετύχετε αυτό. Όταν κάνετε διερεύνηση μεταβάλλετε μια παράμετρο κρατώντας τις άλλες σταθερές και διαπιστώνετε το αποτέλεσμα της μεταβολής αυτής. Οι παράμετροι που μπορείτε να μεταβάλλετε είναι: Η ταχύτητα της πηγής Vs (μπλέ), η ταχύτητα του ακροατή VA (κόκκινο) και η συχνότητα του ήχου που εκπέμπεται από την πηγή fs. Επίσης μπορείτε να ακούτε τα μέγιστα που φτάνουν στον ακροατή με την επιλογή "ήχος", να ξεκινάτε την εφαρμογή κάνοντας κλικ στο "έναρξη" και να τη σταματάτε κάνοντας κλικ στο "stop" παρατηρώντας το χρόνο στο χρονόμετρο, την τιμή της συχνότητας του ήχου που αντιλαμβάνεται ο ακροατής fα, αλλά και τη διάδοση του ηχητικού κύματος. Εκτυπώστε το φύλλο εργασίας και αναφοράς 1 (fe3.1) και περιγράψτε την έρευνά σας, αναφέρετε τις παρατηρήσεις, τα δεδομένα που συλλέξατε και την ανάλυσή τους. 

 

 

Δραστηριότητα 3.1: Διερεύνηση

Διευκρίνιση: 
Διερευνήστε με τη βοήθεια της παρακάτω προσομοίωσης αν οι υποθέσεις σας ήταν σωστές.
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)