Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Το φαινόμενο Doppler

30 λεπτά

Συζήτηση-Συμπεράσματα-Εφαρμογές-Μεταγνώση.

Φύλλα Εργασίας

Εκτυπώστε το φύλλο εργασίας και αναφοράς 1 (fe4.1)

Μετά την έρευνά σας στη δραστηριότητα 3.1 θα έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, οπότε θα είστε σε θέση να απαντήσετε στα ερωτήματα των δραστηριοτήτων 4.1 και 4.2.

Η δραστηριότητα 4.1 είναι μόνο στο φύλλο εργασίας και αναφοράς. Στη δραστηριότητα αυτή απαντήστε ξανά στις ερωτήσεις 4.1.1 – 4.1.5 στις οποίες είχατε απαντήσει και στο φύλλο εργασίας και αναφοράς fe2.1 κυκλώνοντας το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ  χωρίς να διορθώσετε το φύλλο fe2.1. Επίσης απαντήστε στην ερώτηση 4.1.6.

Στη δραστηριότητα 4.2  απαντήστε στις ερωτήσεις και ελέγξτε τα συμπεράσματα της έρευνάς σας. Μετά συμπληρώστε στο φύλλο εργασίας και αναφοράς σε ποιες ερωτήσεις απαντήσατε εσφαλμένα;

Στη δραστηριότητα 4.3 θα μελετήστε την εξαγωγή των σχέσεων που δίνουν τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο ακροατής σε κάθε περίπτωση και θα εξάγετε τις αντίστοιχες σχέσεις συμπληρώνοντας τα κενά στο φύλλο εργασίας και αναφοράς 4.1. Οι απαντήσεις υπάρχουν στο φύλλο εργασίας 4.2 (sol4.3.pdf) και στο φηφιακό περιβάλλον της παρουσίασης κάνοντας κλικ στο μπλέ κουμπί, αλλά μη τις δείτε πριν συμπληρώσετε το φύλλο εργασίας και αναφοράς fe4.1.

Στη δραστηριότητα 4.4 θα γνωρίσετε εφαρμογές του φαινομένου Doppler.

Δραστηριότητα 4.2:Συμπεράσματα

Διευκρίνιση: 
Πρώτα εκτελέστε τη δραστηριότητα 4.1 που περιγράφεται στο φύλλο εργασίας και αναφοράς 4.1 και μετά προχωρήστε στη δραστηριότητα 4.2.
Σχόλιο: 
Μη διορθώσετε το φύλλο εργασίας και αναφοράς 2.1 σε περίπτωση που διαπιστώσατε ότι οι απαντήσεις σας εκεί ήταν εσφαλμένες.

Δραστηριό τητα 4.3: Εξαγωγή ποσοτικών σχέσεων που διέπουν το φαινόμενο

Δραστηριότητα 4.4: Εφαρμογές

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)