Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Το φαινόμενο Doppler

10 λεπτά

Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή υπάρχουν ερωτήσεις αξιολόγησης για τη διατήρηση και τον έλεγχο της μάθησής σας.

Στη δραστηριότητα 5.1 απαντήστε στις ερωτήσεις. 5.1.1 εως 5.1.3

Δεν είναι απαραίτητη η εκτύπωση του φύλλου εργασίας και αναφοράς 5.1. Αν ο καθηγητής σας το ζητήσει συμπληρωμένο εκτυπώστε το.

Στον εκπαιδευτικό διατίθεται προαιρετικά ένα εργαλείο παρατήρησης και αξιολόγησης της συμπεριφοράς (fobs.doc), το οποίο συμπληρώνεται από τον καθηγητή την ώρα που οι μαθητές εργάζονται ή και μετά το τέλος του μαθήματος. Μπορεί να είναι ατομικό ή ομαδικό.

Ένα άλλο εργαλείο είναι το φύλλο ομαδικής αυτοαξιολόγησης (fself.doc) το οποίο μπορεί να δοθεί στους μαθητές και συμπληρώνεται από αυτούς μετά το τέλος του μαθήματος.

Δραστηριότητα 5.1-Ερωτήσεις 5.1.1 και 5.1.2

Ερώτηση 5.1.3

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)