Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μηχανικό πείραμα Joule - Θερμική Ισορροπία

15 λεπτά

Έναυσμα. Διαμόρφωση πρότερων εμπειριών και γνώσεων

Φύλλα Εργασίας

Εκτυπώστε και συμπληρώστε το φύλλο εργασίας 1.1

Προσπαθείστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις της δραστηριότητας 1.1 πριν δείτε τις απαντήσεις που ελέγχουν τις εισαγωγικές σας γνώσεις. 

Στη δραστηριότητα 1.2 μελετήστε την εξέλιξη των ιδεών για τη θερμότητα.

Στη δραστηριοτητα 1.3 συμπληρώστε τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις 1.3.1 έως 1.3.4 στο φύλλο εργασίας και αναφοράς 1.1. 

Στη δραστηριότητα 1.4 παρακολουθείστε το βίντεο "Το ιστορικό μηχανικό πείραμα του Joule με την πτερωτή"

 

Δραστηριότητα 1.1. Εισαγωγικές γνώσεις

Δραστηριότητα 1.2. Από την Ιστορία της επιστήμης

Δραστηριότητα 1.3

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις 1.3.1 έως 1.3.4 στο φύλλο εργασίας και αναφοράς 1.1

Δραστηριότητα 1.4: Το ιστορικό μηχανικό πείραμα του Joule με την πτερωτή

Σχόλιο: 
Ο James Prescott Joule αγαπούσε την πειραματική έρευνα. Στο κελάρι του σπιτιού του εκτέλεσε τα φημισμένα του πειράματα και επαναλαμβάνοντας το πείραμα και με διαφορετικά υγρά αλλά και με παραλλαγές της συσκευής, επικύρωσε την αντίληψη ότι η θερμότητα είναι ενέργεια. Ο Joule στο πείραμά του δε μέτρησε τη θερμότητα αλλά το μηχανικό έργο το οποίο, ως μεταβιβαζόμενη ενέργεια, υπέθεσε ότι αύξανε τη θερμοκρασία του νερού. Είχε μετρήσει τη μάζα του νερού και μπορούσε να υπολογίσει με τη βοήθεια του νόμου της θερμιδομετρίας Q=mcΔΤ, τη θερμότητα η οποία θα προκαλούσε την ίδια αύξηση θερμοκρασίας. Το τελικό συμπέρασμά ήταν ότι περίπου 4,182 J μηχανικού έργου προκαλούν πάντα την ίδια αύξηση θερμοκρασίας με εκείνη που προκαλεί μία θερμίδα 1 cal θερμότητας. Συνεπώς 1 cal θερμότητας είναι ισοδύναμο με 4,18 J μηχανικού έργου. Μέχρι τότε η θερμότητα μετριόταν μόνο σε θερμίδες (cal) και το έργο μόνο σε Nm το οποίο αργότερα ονομάστηκε Joule.
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)