Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μηχανικό πείραμα Joule - Θερμική Ισορροπία

5 λεπτά

Διατύπωση υποθέσεων

Φύλλα Εργασίας

Εκτυπώστε το φύλλο εργασίας και αναφοράς (fe2.1) και συμπληρώστε το συνεργαζόμενοι στην ομάδα σας. 

Στη δραστηριότητα 2 διτυπώνετε υποθέσεις για την  επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεων με βάση τις πρότερες γνώσεις και εμπειρίες σας. Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός δε διορθώνει τα πιθανά σας λάθη. Απλά οι απόψεις σας καταγράφονται στο φύλλο εργασίας και αναφοράς. 

Δραστηριότητα 2

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)