Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μηχανικό πείραμα Joule - Θερμική Ισορροπία

10 λεπτά

Διερεύνηση-Δεδομένα-Ανάλυση δεδομένων

Φύλλα Εργασίας

Εκτυπώστε και συμπληρώστε το φύλλο εργασίας και αναφοράς 3.1  (όχι τις προαιρετικές και πρόσθετες δραστηριότητες)

Στή δραστηριότητα 3.1 παρακολουθείτε  τη χρονική εξέλιξη των θερμοκρασιών και καταγράφετε τις αρχικές και τις τελικές θερμοκρασίες διαπιστώνοντας τη μορφή της χρονικής εξέλιξης των θερμοκρασιών ελέγχοντας τις υποθέσεις σας, συμπληρώνετε  τον πίνακα ανάλυσης των δεδομένων και καλείστε να αποφανθείτε για τις ποσότητες του κρύου και του ζεστού νερού. 

Προαιρετικές δραστηριότητες.

Στή δραστηριότητα 3.2 σας δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα να διερευνήσετε διάφορες περιπτώσεις θερμικής ισορροπίας με τη βοήθεια προσομοίωσης ή ενός αλληλεπιδραστικού λογιστικού φύλλου (φύλλο εργασίας 2) "thermal.xls". Στο λογιστικό φύλλο μπορείτε να αλλάξετε και τις ειδικές θερμότητες των υλικών εκτός από τις θερμοκρασίες και τις μάζες. Όταν κάνετε διερεύνηση μεταβάλλετε μια παράμετρο κρατώντας τις άλλες σταθερές και διαπιστώνετε το αποτέλεσμα της μεταβολής αυτής. Θέσατε το ερευνητικό σας ερώτημα και εκτελέστε τη διερεύνηση

Στη δραστηριότητα 3.3 να στήσετε το "πείραμα" στο εικονικό εργαστήριο. Απαιτείται η εγκατάσταση του πρόσθετου της Java στον υπολογιστή σας. Είναι δωρεάν και αν δεν την έχετε, μπορείτε να την κατεβάσετε.(Προτιμήστε πάντως τον Internet explorer ως πρόγραμμα περιήγησης).

Πρόσθετες δραστηριότητες

Οι πρόσθετες δραστηριότητες 3.4 και 3.5 δεν είναι στην ουσία δραστηριότητες του σεναρίου αυτού αλλά  φύλλα εργασίας για την εκτέλεση του πειράματος στο εργαστήριο φυσικής με απλά υλικά και με τη χρήση αισθητήρων αντίστοιχα. (φύλλα εργασίας 3 και 4)

Δραστηριότητα 3.1: Χρονική εξέλιξη θερμοκρασιών

Διευκρίνιση: 
Απαντήστε στις ερωτήσεις 3.1.1 έως 3.1.4 στο φύλλο εργασίας και αναφοράς 3.1.
Σχόλιο: 
Το βίντεο αυτό δεν εμπεριέχει διαδραστικά στοιχεία, απλά παρακολουθείστε το και μετά συμπληρώστε τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις 3.1.1 έως 3.1.4 τοu φύλλοu εργασίας και αναφοράς 3.1.

Προαιρετική Δραστηριότητα 3.2 Διερεύνηση

Διευκρίνιση: 
Μπορείτε να μεταβάλετε την αρχική ποσότητα νερού σε κάθε δοχείο και την αρχική του θερμοκρασία κάνοντας κλικ στο κουμπί "ρυθμίσεις"
Σχόλιο: 
Θέσατε το ερευνητικό σας ερώτημα και εκτελέστε τη διερεύνηση

Προαιρετική Δραστηριότητα 3.3: Εικονικό εργαστήριο θερμότητας.

Διευκρίνιση: 
Στήστε το πείραμα στο εικονικό εργαστήριο. Προτιμήστε τον Internet explorer ως πρόγραμμα περιήγησης.
Σχόλιο: 
Απαιτείται η εγκατάσταση του πρόσθετου της Java στον υπολογιστή σας. Προτιμήστε τον Internet explorer ως πρόγραμμα περιήγησης.
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)