Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μηχανικό πείραμα Joule - Θερμική Ισορροπία

15 λεπτά

Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές στο σπίτι ή στην αρχή του επόμενου μαθήματος συνεργατικά εκτελούν τη δραστηριότητα 5.1 και πρόσθετες δραστηριότητες για την αξιολόγησή τους όπως το φύλλο ομαδικής αυτοαξιολόγησης (fself.doc) το οποίο μπορεί να δοθεί στους μαθητές και συμπληρώνεται από αυτούς μετά το τέλος του μαθήματος. Δεν υπάρχει φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα 5.1 διότι γίνεται σε ψηφιακό περιβάλλον για τον έλεγχο και τη διατήρηση της μάθησης.

O εκπαιδευτικός παραλαμβάνει τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας και αναφοράς των ομάδων τα οποία αξιολογεί στο γραφείο του. Στον εκπαιδευτικό διατίθεται προαιρετικά ένα εργαλείο παρατήρησης και αξιολόγησης της συμπεριφοράς (fobs.doc), το οποίο συμπληρώνεται από τον ίδιο την ώρα που οι μαθητές εργάζονται ή και μετά το τέλος του μαθήματος. Το φύλλο αυτό μπορεί να είναι ατομικό ή ομαδικό.

Δραστηριότητα 5.1: Ερώτηση 5.1.1

Δραστηριότητα 5.1: Ερώτηση 5.1.2

Δραστηριότητα 5.1: Ερώτηση 5.1.3

Δραστηριότητα 5.1: Ερώτηση 5.1.4 :

Δραστηριότητα 5.1: Ερώτηση 5.1.5 :

Δραστηριότητα 5.1: Ερώτηση 5.1.6

Δραστηριοτητα 5.1: Ερώτηση 5.1.7

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)