Ιστορία (ΔΕ) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας εγκώμιον

80 λεπτά

Φάση διερεύνησης΄και συγκέντρωσης υλικού

Μετά την εισαγωγική ταινία οι μαθητές/τριες, έχοντας εκ των προτέρων επιλέξει τον τομέα που τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν, θα παρακολουθήσουν μία ακόμη σύντομη ταινία σχετικά με τον τομέα ερεύνης, έτσι ώστε να προσανατολιστούν στο ακριβές αντικείμενο της έρευνάς τους. 

Εν συνεχεία, έχουν την ευκαιρία ανά ομάδα να παρακολουθήσουν μονόλεπτες - δίλεπτες ταινίες, οι οποίες περιλαμβάνουν αναπαραστάσεις των αντικειμένων και προσομοιώσεις του τρόπου λειτουργίας τους, έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μία χρήσιμη οπτική εμπειρία (http://www.noesis.edu.gr/aet/3d_reconstructions/index.html).

Επιπλέον, έχουν στη διάθεσή τους πλούσιο και τεκμηριωμένο φωτογραφικό υλικό αντιπροσωπευτικών επιτευγμάτων (υλικών πηγών) για να χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους.

Εμπεριστατωμένη ανάλυση των επιμέρους τομέων ανάπτυξης της τεχνολογίας κατά την αρχαιότητα θα βρουν στο ενσωματωμένο σχετικό αφιέρωμα της Καθημερινής.

Προτεινόμενοι δικτυακοί τόποι και ιστοσελίδες: (http://www.noesis.edu.gr/aet/, kotsanas.com/index.php).

 

Η τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων - Η Καθημερινή (Επτά Ημέρες) τ. 4/1/1998

Δραστηριότητα Τομέα Φυτικής - Ζωικής Παραγωγής

Σχόλιο: 
Μπορούμε να αξιοποιήσουμε και άλλους δικτυακούς τόπους ή να παρακολουθήσουμε σχετικά βίντεο σε βιντεοπύλες κατά τη φάση αυτή.

Αγροτική Τεχνολογία (από τον δικτυακό τόπο "Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κ. Κοτσανά")

Δραστηριότητα Τομέα Μηχανολογίας (Θερμοδυναμική - Αυτοματοποιητική)

Τα αυτόματα του Ήρωνος (από τον δικτυακό τόπο "Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κ. Κοτσανά")

Ο "κινηματογράφος" του Ήρωνος

Το ρομπότ - υπηρέτρια του Φίλωνος

Δραστηριότητα σχετικά με τη Μεταλλουργία

Διευκρίνιση: 
Δεν υφίσταται Τομέας Μεταλλουργίας στα ΕΠΑΛ ωστόσο αποτελεί απαραίτητη γνώση.

Ιλιάδα, ραψωδία Σ

Δραστηριότητα Τομέα Μηχανολογίας (Αντλίες - Συμπιεστές)

Σχόλιο: 
"ἡ δὲ νῆσος αὕτη πολλαῖς διώρυξι χειροποιήτοις διείληπται καὶ χώραν περιέχει καλλίστην τῆς Αἰγύπτου. ποταμόχωστος γὰρ οὖσα καὶ κατάῤῥυτος πολλοὺς καὶ παντοδαποὺς ἐκφέρει καρπούς, τοῦ μὲν ποταμοῦ διὰ τὴν κατ´ ἔτος ἀνάβασιν νεαρὰν ἰλὺν ἀεὶ καταχέοντος, τῶν δ´ ἀνθρώπων ῥᾳδίως ἅπασαν ἀρδευόντων διά τινος μηχανῆς, ἣν ἐπενόησε μὲν Ἀρχιμήδης ὁ Συρακόσιος, ὀνομάζεται δὲ ἀπὸ τοῦ σχήματος κοχλίας" από την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Διοδώρου του Σικελιώτου.

Υδραυλική Τεχνολογία (από τον δικτυακό τόπο "Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κ. Κοτσανά")

Ο κοχλίας του Αρχιμήδη

Δραστηριότητα Τομέα Μηχανολογίας (Ανυψωτικές Μηχανές)

Τα ανυψωτικά μηχανήματα των Αρχαίων Ελλήνων (από τον δικτυακό τόπο "Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κ. Κοτσανά")

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)