Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανακαλύπτοντας το Μινωικό Πολιτισμό

30 λεπτά

Πορεία στο χρόνο και λόγοι ανάπτυξης

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις πρώτες πληροφορίες για το μινωικό πολιτισμό. Αρχικά, τους δίνεται ένα χρονολόγιο στο οποίο μπορούν να ορίσουν τα χρονικά όρια του λαμπρού αυτού πολιτισμού και να διακρίνουν τα σημαντικότερα γεγονότα κάθε περιόδου αυτού. Η άσκηση που ακολουθεί βοηθά τους μαθητές να ελέγξουν τις γνώσεις που αποκόμισαν. Στη συνέχεια, ανατρέχοντας στις δοσμένες, δευτερογενείς πηγές, έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν τους τέσσερις λόγους που συνέβαλαν στην ακμή του μινωικού πολιτισμού. Οι πρωτογενείς πηγές από μεταφρασμένα αποσπάσματα κειμένων της αρχαιοελληνικής γραμματείας εθίζουν τον μαθητή στην ανακαλυπτική μέθοδο, όπου, αφού προσεγγίσει και ερευνήσει τις πηγές, θα είναι σε θέση να καταλήξει σε συμπεράσματα για τη σύσταση του μινωικού πληθυσμού και τη μινωική θαλασσοκρατία. 

Πορεία στο χρόνο

Για να δούμε τι έχουμε κρατήσει ως τώρα..

Μινωική θαλασσοκρατία

Διευκρίνιση: 
Παρατηρήστε στους χάρτες την εμπορική δραστηριότητα των Μινωιτών

Φυσικό Περιβάλλον

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε τις πληροφορίες που σας δίνονται για το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης

Pax Minoica (Μινωική Ειρήνη)

Διευκρίνιση: 
Διαβάστε από την "Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα" το απόσπασμα που αναφέρεται στο μινωικό πολιτισμό

Λόγοι ανάπτυξης μινωικού πολιτισμού

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις

Ιστορικές Πηγές

Διευκρίνιση: 
Διαβάστε προσεκτικά τις ιστορικές πηγές και ανακαλύψτε τις πληροφορίες που μας δίνουν για τη θέση της Κρήτης, τη μινωική πολιτεία και θαλασσοκρατία

Όπως προκύπτει από τις πηγές...

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)