Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ομάδες τροφίμων

8 λεπτά

Θρεπτικά συστατικά (θερμιδογόνα, μη θερμοδογόνα)

Αρχικά, οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν σε ένα φύλλο χαρτί ποια θρεπτικά συστατικά μπορούν να κατονομάσουν, καθώς και ποια από αυτά δίνουν θερμίδες (ενέργεια) ή όχι. Στη συνέχεια, ο / η εκπαιδευτικός τους ορίζει ποια είναι τα θρεπτικά συστατικά και ποια δίνουν θερμίδες. 

Θερμιδική αξία θρεπτικών συστατικών

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)