Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός

15 λεπτά

Πηγές οικογενειακού εισοδήματος

Φύλλα Εργασίας

Ο / Η εκπαιδευτικός ζητά από τους / τις μαθητές / μαθήτριες, οι οποίοι εργάζονται συνεργατικά σε ανομοιογενείς ομάδες, να υλοποιήσουν τις τρεις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. Η πρώτη δραστηριότητα αναφέρεται στις πηγές εισοδήματος που έχει μια οικογένεια, ενώ η δεύτερη ασχολείται με τις μεταβολές που επέφερε η οικονομική κρίση στις πηγές του εισοδήματος μιας οικογένειας. Στην τρίτη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να προτείνουν τρόπους για να αυξηθεί το οικογενειακό εισόδημα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)