Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός

20 λεπτά

Μορφές αποταμίευσης και επένδυσης

Φύλλα Εργασίας

Αρχικά, από τους μαθητές ζητείται να συμπληρώσουν τη δραστηριότητα του φύλλου εργασίας που αναφέρεται στις μορφές αποταμίευσης και επένδυσης που γνωρίζουν. Έπειτα, στους μαθητές δίνονται τα χρηματικά ποσά που διαθέτουν ορισμένοι καταθέτες, καθώς και τα επιτόκια καταθέσεων που τους προσφέρουν οι διάφορες τράπεζες. Με τη βοήθεια λογιστικού φύλλου στο Excel οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν το ποσό που θα λάβουν μετά από ένα χρόνο οι καταθέτες, ανάλογα με την τράπεζα που θα επιλέξουν. Στη συνέχεια, τους ζητείται να τεκμηριώσουν ποιος καταθέτης έκανε την πιο σωστή και την πιο λανθασμένη επιλογή τράπεζας. 

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)