Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός

15 λεπτά

Σύνταξη οικογενειακού προϋπολογισμού

Φύλλα Εργασίας

Στους μαθητές δίνονται συγκεκριμένα ποσά για τα έσοδα και τα έξοδα από τον οικογενειακό προϋπολογισμό τριών οικογενειών και καλούνται να υπολογίσουν τα συνολικά έσοδα και έξοδα κάθε οικογένειας μέσω εφαρμογής στο λογισμικό Excel. Στη συνέχεια, ζητείται από τους μαθητές να καταγράψουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης των οικογενειακών προϋπολογισμών.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)