Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Κάπνισμα - Οινόπνευμα

20 λεπτά

Συνέπειες καπνίσματος - Παθητικό κάπνισμα

Φύλλα Εργασίας

Στόχος αυτής της φάσης του σεναρίου είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφη με τις συνέπειες του καπνίσματος και του παθητικού καπνίσματος για την ανθρώπινη υγεία. Για την εκπλήρωση του στόχου, οι μαθητές, εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά σε μικρές ανομοιογενείς ομάδες, καλούνται να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας, καθώς και να απαντήσουν σε διαδραστικές ερωτήσεις σωστού - λάθους. 

Συνέπειες του καπνίσματος - Παθητικό κάπνισμα

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)