Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Κάπνισμα - Οινόπνευμα

12 λεπτά

Επιδράσεις του αλκοόλ στην ανθρώπινη υγεία

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτήν τη φάση επιδιώκεται η επαφή του / της μαθητή / μαθήτριας με τις συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ στην ανθρώπινη υγεία, ώστε σταδιακά να διαμορφώσει μια κριτική στάση και συμπεριφορά ως προς την κατανάλωσή του.

Επιδράσεις του αλκοόλ στην ανθρώπινη υγεία

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)