Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Κάπνισμα - Οινόπνευμα

8 λεπτά

Αξιολόγηση μαθητών

Σε αυτήν τη φάση του σεναρίου, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε διαδραστικές ασκήσεις σωστού - λάθους και αντιστοίχισης

Ασκήσεις σωστού - λάθους

Ερωτήσεις αντιστοίχισης

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)