Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Classroom Objects

10 λεπτά

Ας γνωρίσουμε τα αντικείμενα της σχολικής τάξης


Για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων του παρόντος σεναρίου συνιστάται η υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των τριών φάσεων να πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου ιδανικά θα αντιστοιχεί ένας υπολογιστής σε δύο ή το πολύ τρεις μαθητές. Σε περίπτωση, όμως, που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και η αίθουσα διδασκαλίας διαθέτει προβολικό μηχάνημα ή διαδραστικό πίνακα, προτείνεται οι μαθητές να εργαστούν ομαδικά, αφού πρώτα χωριστούν σε ομάδες των τριών-τεσσάρων ατόμων, και κάθε ομάδα να στέλνει από ένα διαφορικό μέλος κάθε φορά στο διαδραστικό πίνακα ή στον υπολογιστή που θα είναι συνδεδεμένος με το προβολικό μηχάνημα για να εκτελεί την απόφαση που θα έχει προηγουμένως ληφθεί από κοινού από όλα τα μέλη της ομάδας.

 

Warm-up

Δραστηριότητα 1: Ο εκπαιδευτικός, αφού πρώτα χαιρετίσει τους μαθητές και τους ρωτήσει τι κάνουν, προβάλλει την εικόνα (Can you guess?). Τους ζητά να διαβάσουν τη φράση που είναι γραμμένη στον πίνακα και να μαντέψουν τι σημαίνει κοιτάζοντας τις εικόνες που την περιβάλλουν. Τους ανακοινώνει ότι στο σημερινό μάθημα θα ασχοληθούν με τα αντικείμενα της σχολικής τάξης και τους ρωτά (brainstorming) εάν γνωρίζουν πώς λέγονται κάποια από αυτά στα Αγγλικά. Είναι πολύ πιθανό να θυμούνται κάποια μέσα από επαναλαμβανόμενες οδηγίες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, όπως: Open your book, Close your book, Open your notebook, Come to the board.

 

Presentation 

Δραστηριότητα 2: Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν και να γνωρίσουν πώς προφέρεται το σχετικό λεξιλόγιο μέσω της διαδραστικής παρουσίασής του (Listen!). Με αυτόν τον τρόπο, ακούγοντας δηλαδή οι μαθητές πώς προφέρονται οι λέξεις προτού δουν τη γραπτή μορφή τους, θα οδηγηθούν ευκολότερα στη σωστή εκμάθηση της προφοράς τους.

Δραστηριότητα 3: Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (Look!) οι μαθητές έρχονται σε επαφή, μέσω της διερεύνησης και της διάδρασης, με τη γραπτή μορφή των λέξεων με σκοπό την κατανόηση και αφομοίωσή τους.

Can you guess?

Διευκρίνιση: 
Μαντέψτε το λεξιλόγιο με το οποίο θα ασχοληθούμε στο σημερινό μάθημα.

Listen!

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ στο τριγωνάκι που υπάρχει επάνω στα αντικείμενα και ακούστε πώς προφέρονται.

Look!

Διευκρίνιση: 
Πατήστε επάνω στις κουκκίδες για να δείτε πώς γράφονται οι λέξεις.
Σχόλιο: 
Κάνοντας κλικ σε μια κουκκίδα, θα εμφανίζεται μια λευκή καρτέλα με την αντίστοιχη λέξη. Ξανακάνοντας κλικ στην ίδια κουκκίδα, θα εξαφανίζεται η καρτέλα με τη λέξη προκειμένου να είστε σε θέση να επιλέξετε το επόμενο αντικείμενο και να κάνετε κλικ στην επόμενη κουκκίδα.
Δημιουργός Σεναρίου: Μαριάνθη Διαμαντέλλη (Εκπαιδευτικός)