Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Classroom Objects

20 λεπτά

Ας εξασκηθούμε

Φύλλα Εργασίας


Η συγκεκριμένη φάση έχει ως στόχο την εξάσκηση του σχετικού λεξιλογίου μέσα από μια σειρά διαδραστικών δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν στην εκμάθηση και εμπέδωσή του. 

 

 

Practice

Δραστηριότητα 1: Οι μαθητές καλούνται να παίξουν ένα παιχνίδι μνήμης (Can you remember?).

Δραστηριότητα 2: Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη σωστή απάντηση σε μια ερώτηση μοναδικής επιλογής που συνοδεύει την εικόνα κάθε διαφάνειας (Choose the correct answer).

Δραστηριότητα 3: Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας.

Δραστηριότητα 4: Οι μαθητές καλούνται να κοιτάξουν προσεκτικά την εικόνα και να αποφασίσουν ποια αντικείμενα υπάρχουν σε αυτήν (What can you see?).

 

 

Can you remember?

Διευκρίνιση: 
Οι κάρτες ανά δύο περιέχουν ίδια αντικείμενα. Μπορείτε να τα βρείτε με τις λιγότερες δυνατές προσπάθειες;
Σχόλιο: 
Κάντε κλικ επάνω σε δύο κάρτες για να ανοίξουν. Εάν περιέχουν τα ίδια αντικείμενα, θα παραμείνουν ανοιχτές. Διαφορετικά θα ξανακλείσουν. Γι'αυτό θα πρέπει να είστε συγκεντρωμένοι και να θυμάστε τι περιέχουν οι κάρτες που ανοίγετε κάθε φορά.

Choose the correct answer

Διευκρίνιση: 
Σε κάθε διαφάνεια υπάρχει μία εικόνα και μία ερώτηση μοναδικής επιλογής. Δείτε προσεκτικά την εικόνα και επιλέξτε τη σωστή απάντηση κάνοντας κλικ επάνω της.
Σχόλιο: 
Στο κάτω μέρος κάθε διαφάνειας υπάρχουν δύο βελάκια. Εάν κάνετε κλικ στο δεξί βελάκι, θα οδηγηθείτε στην επόμενη διαφάνεια. Αν κάνετε κλικ στο αριστερό, θα οδηγηθείτε στην αμέσως προηγούμενη. Η τελευταία διαφάνεια σας ενημερώνει για το συνολικό ποσοστό επιτυχίας σας επί τοις εκατό.

What can you see?

Διευκρίνιση: 
Κοιτάξτε προσεκτικά την εικόνα και επιλέξτε όλα τα αντικείμενα που βλέπετε να απεικονίζονται σε αυτή.
Σχόλιο: 
Για να επιλέξετε τα αντικείμενα που υπάρχουν στην παραπάνω εικόνα, αρκεί να κάνετε κλικ στο κουτάκι που υπάρχει πριν από κάθε λέξη. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε στο πλαίσιο " Έλεγχος απαντήσεων" και διαπιστώστε εάν απαντήσατε σωστά.
Δημιουργός Σεναρίου: Μαριάνθη Διαμαντέλλη (Εκπαιδευτικός)